Serveis Lletra18

(Podeu consultar els preus enviant un mail aquí )


Lletra 18 ofereix  diferents serveis sempre amb la redacció de continguts com a protagonista:

 -Disseny del blog:

Si no disposes de pàgina web et podem dissenyar un blog (a Blogspot o Wordpress).
El disseny de la imatge del blog serà el primer pas per a construir aquesta veu teva a la xarxa.
Aquest procés de disseny té dues branques: D’una banda el disseny de l’estructura del blog per personalitzar-lo en funció de les necessitats del negoci en concret i de l’altra el disseny gràfic, incorporant els logos i demés imatges pròpies del projecte.


- Redacció del continguts

Lletra 18 s’encarrega de redactar el contingut de les entrades del teu blog per tal d’assegurar-ne la continuïtat, la regularitat i la presència a la xarxa.
Hi ha dues modalitats en aquest servei de redacció:

- La subscripció 1 assegura una entrada setmanal (quatre al mes) d’un mínim de 350 paraules.
Aquest servei inclou el seguiment de les estadístiques del blog per tal de comprovar-ne l’eficàcia.

- La subscripció 2  assegura dues entrades mensuals d’un mínim de 300 paraules.
Aquest servei inclou el seguiment de les estadístiques del blog per tal de comprovar-ne l’eficàcia.

- L’entrada ocasional

En el cas de que la teva activitat no necessiti una presència regular a la xarxa i tan sols vulguis comunicar ocasionalment algun esdeveniment. Lletra 18 te’l redacta.
Aquest servei NO inclou el seguiment de les estadístiques del blog.

-  Gestió de xarxes

Els clients subscrits  als serveis de subscripció   poden optar al servei de gestió de xarxes. Això vol dir que Lletra 18, a més de la redacció dels continguts del blog, s’encarrega de preparar un mail per tal que el podeu enviar als vostres contactes i d’enllaçar els continguts del blog als vostres comptes de facebook i twiter i respondre en nom vostre als comentaris i preguntes que es plantegin.


- L’estudi previ.

Lletra 18 vol aconseguir crear la teva veu a la xarxa, és a dir, els continguts del blog han de reflectir no només la vostra activitat sinó també, i de forma molt especial, el cóm i el perquè d’aquesta.


És per això que la realització del l’estudi previ resulta fonamental.
Aquest estudi previ consistirà en una reunió presencial en la que el redactor del vostre blog us farà una entrevista, registrada en vídeo, en la que pugueu conèixer-vos mútuament i aprofundir en l’activitat del vostre negoci i la filosofia que el sustenta.

Aquesta entrevista permetrà al redactor fer-vos una proposta de quin hauria de ser l’estructura del vostre blog (quines pàgines ha de contenir, quin enllaços, etc) i quin pot ser el to de les entrades que necessiteu.


L’estudi previ consisteix en una entrevista de dues hores i us dóna dret a una primera entrada (Qui som) de prova per tal d’ajustar aquest to.